Учавствуйте! Қатысыңыз! Get Involved!

Вам интересно создавать открытки, но Вы не посещаете школ и английских клубов, участвующих в этом проекте? Вы уже создали одну открытку и хотите создать другую? У Вас есть друзья, которые так же хотели бы учавствовать? Не беспокойтесь! Вы все еще можете учавствовать – просто сделайте открытку дома, своими руками! Размеры наших открыток 14,5 х 9 см, но вам подойдет любой размер, который может уместиться в конверте. Когда Вы закочите рассказывать ваш секрет, запечатайте его в конверт и пошлите по адресу:

 

“Сау Урпак” Молодёжный Центр

Ул Ермекова 29/3

Карагандинская Область, г. Караганда, 100008

 

Но не забудьте – ваш секрет анонимен. Поэтому не пишите ваши имя и адрес на конверте!

Если у вас есть доступ к сканеру, то Вы можете так же отсканировать вашу самодельную открытку и отправить её прямо по адресу: postsecretkz@gmail.com.

Инструкции для открыток:

Чистая сторона этой открытки – пространство для Вас, чтобы рассказать секрет, который Вы никогда не говорили никому прежде. Не стесняйтесь использовать письмо, рисунок, живопись, коллаж, или любой другой стиль или комбинацию стилей, которые Вы хотели бы. Когда Вы закончите, пожалуйста, запечатайте открытку в конверт (который удостоверяет, что Ваша тайна останется анонимной), и возвратите это в Сау Урпак! Лучшие открытки будут показаны здесь.

 

_______________________________________

 

Сіз ашық хат жасауға қызығасыз ба? Бірақ осы жобаға қатысатын мектептер мен ағылшын клубының мүшесі емессіз бе? Сіз ашық хаттың біреуін жасап көрдіңіз, тағы да жасағыңыз келеді ме? Осы жобаға қатысқысы келетін достарыңыз бар ма?  Уайымдамаңыз! Сізде әлі де жобаға қатысу мүмкіндігі бар, тек ашық хатты өз қолыңызбен үйде жасасаңыз болғаны! Біздің хаттардың көлемі 14,5 х 9 см, бірақ сіз конвертке сай келетін өлшемді таңдай аласыз! Сырыңызды ақтарып болған соң, оны конвертке салып, төмендегі мекен-жайға жіберіңіз:

 

«Сау Ұрпақ» Жастар Орталығы

Ермеков көшесі 29/3

Қарағанды облысы, Қарағанды қаласы, 100008

 

Сіздің құпияңыз анонимді болатынын ұмытпаңыз. Сондықтан аты-жөніңіз бен мекен-жайыңызды конвертте жазбаңыз!

Егерде сканеріңіз болса, жасаған ашық хатыңызды сканерден өткізіп, оны бірден мына мекен-жайға жібере аласыз: postsecretkz@gmail.com

Ашық хатқа нұсқау:

Бұл ашық хаттың (таза ) басқа тарабы – сiздер бұрын ешкiмге ешқашан айтпаған құпияларыңызды жазатын орын. Хат, сурет, кескiндеме, коллаж, немесе кез келген басқа стиль немесе стильдердiң комбинациясын пайдалануға қымсынбаңыз.  Сiз жазып болған соң ашық хатты конвертке салып мөрлеңiз (бұл сiздiң жасырын сырыңыз аноним қалғанына көз жеткiзедi) содан соң  конвертті  Сау Ұрпаққа жіберіңіз! Жақсы ашық хаттар postsecretkz.wordpress.com сайтында көрсетiледi.

 

_______________________________________

 

Are you interested in creating a postcard, but don’t attend a school or English club involved in the project?  Have you already submitted one postcard and want to make another?  Not to worry, you can still be involved – simply make your postcard yourself at home!  Our postcards are 14.5 x 9cm, but any size that will fit in an envelope is fine.  When you’ve finished telling your secret, seal your postcard in an envelope and send it to:

 

“Сау Урпак” Молодёжный Центр

Ул Ермекова 29/3

Карагандинская Область, г. Караганда, 100008

 

Don’t forget – your secret is anonymous, so don’t put your name and address on the envelope!

If you have access to a scanner, you may also scan your home-made postcard and send it directly to postsecretkz@gmail.com.

Postcard Instructions:

The blank side of your postcard is space for you to tell a secret you’ve never told anyone before.  Feel free to use writing, drawing, painting, collage, or any other style or combination of styles you would like.  When you are finished, please seal the postcard in an envelope (which will make sure your secret stays anonymous) and return it to Sau Urpak!  The best entries will be displayed here.

 

 

Advertisements