28.1.11

Мне немножко ПРИЯТНО, когда ты РЕВНУЕШЬ

Сен қызғанған кезде, мен өзімді аздап болса да ЖАҚСЫ сезінемін

It’s a little bit PLEASANT, when you’re JEALOUS

Однажды я увидел, как один человек совершает грешный поступок, но не остановил его.

«Эх… Что ж я не остановил его?!»

«Ура, я украл!»

Бір күні мен бір адамның жаман іс істеп жатқанын көрдім, бірақ оны тоқтатпадым.

«Түһ… Неге оны тоқтатпадым екен?!»

«Алақай, мен ұрладым!»

Once I saw someone commit a crime, but didn’t stop it.

«Eh … Why didn’t I stop him?!»

«Hooray, I stole!»

Трудно быть известным как бессердечный человек …, Но … в то же самое время, это классно, потому что никто не знает то, что происходит внутри Вас, … ☺ Именно поэтому невозмутимость делает меня более сильным, более мудрым и педантичным – хи-хи! P.S. Спасибо, ПАПА

Жүрексіз адам бола тұрып танымал болу өте қиын… Бірақ, бір жағынан жақсы да, ешкім сенің ішкі дүниеңде не болып жатқанын білмейді… J Сондықтан бетсіз болу маған күш береді, ақылды әрі қатал етеді – хехе! P.S. Рахмет, ПАПА

It is hard to be known as a heartless person… But… at the same time it is cool, because nobody knows what’s happening inside of you… J  That is why being imperturbable makes me stronger, wiser and pedantic – hehe!  P.S. Thanks, DAD

Я – Лицемерка!

Мен – Өтірікшімін!

I’m a hypocrite!

Advertisements

14.01.11

Я играю со своей едой

Мен өз асыммен  ойнаймын

I play with my food

5 лет назад человек, которого я любила сделал мне предложение, но я откозалась!!!  А сейчас очень жалею об этом… 2 месяца тому назад, я сама сделала первый шаг навстречу ему, но он отказался со мною общаться, даже создал себе новый сайт.  В данный момент мне очень плохо… И я боюсь того, что я больше так никого не смогу полюбить…

5 жыл бұрын менің сүйікті адамым маған үйленуге ұсыныз жасады, біраіқ мен бетін қайтардым. Қазір өте өкінемін… Екі ай бұрын мен өзім кездесуге бірінші қадам жасадым, бірақ ол менімен қатынасуға ынта бiлдiрмедi. Қазір мен өте киналып, жүрегім ауырып отырмын. Енді ешкімді ешқашан сүйе алмайтынымынан қорықамын…

5 years ago a man, whom I loved, proposed marriage, but I said no!!!  Now I regret this…. 2 months ago I made a first step toward him, but he refused to deal with me, he even created a new webpage.  At the moment I feel very bad… And I’m afraid that I will never love anyone so much again…

“прошу!  иначе не получите вод. права!!”
“а можно без осмотра?  можно просто купить справочку?”
__________
” Өтінемін! Әйтпесе жүргiзушi  құжатынызды алалмайсыз! !”” тексерусiз мүмкiн бе? Анықтаманы жай ғана сатып алуға болады ма?”

__________

“I insist! Otherwise you won’t receive your driver’s license!!”

“Is it possible without a gynecological examination?  Can I just buy my license?”

Я ненавижу свой гардероб … почему, почему, почему я не могу быть женственной?

Мен өз гардеробымды жек көремін…. неліктен мен нәзiгiрек бола алмаймын?

I hate my wardrobe… why why why can’t I be girly?