22.07.11

Мне часто нравятся люди только, потому что они хорошо выглядят.

Маған адамдар кейде тек қана сыртқы келбеттері жаксы болғасын ұнайды.

I often like people just because they look good.

_

Мой пароль на телефон – мой домашний адрес 🙂

Менің телефон парольм – ол менің мекенжайым 🙂

My telephone password is my home address 🙂

_

Я чувствую что я вне стандартов этого общества – накрыть себя и спрятаться навсегда – Я чувствую себя смущенным 😦

Мен бұл қоғамның қалыпына сәйкес келмейтінің білемің – сондықтан өзімді жауып немесе тығып тастағым келеді.  Мен өзімді ынғайсыз сезінемің 😦

I feel I’m off this society’s standards – I want to cover myself and hide forever – I feel fucking embarassed 😦

_

Я буду любить только своих детей

Мен тек өз балаларымды жақсы көретінімді білемін

I will love only my children

Advertisements

15.04.11 (2)

У меня была лучшая подруга, но потом мы перестали общаться.  И я нашла другую подругу, но никому об этом не сказала.  Это подруга, совсем взрослый человек, но зато можем понять и дать совет, как поступить в той или иной ситуации.  Но я ей не рассказывала, а лишь писала письма.  И если честно я ей редко говорила правду, хотя знаю, что всё равно ничего не будет.  И я думаю, что в жизни иногда естественно врать.

Менде ең жақын досым болды, бірақ кейін арамыздағы қарым – қатынас узілді.  Осыдан кейін мен басқа дос таптым, алайда осы туралы ешкімге айтпадым!  Бұл досым,өте есейген адам,сондықтан ол мені жақсы түсініп,жақсы кеңес бере алады.  Алайда онымен бетпе-бет әңгімелескен емеспін, тек қана хат жазып жүрдім.  Шынымды айтсам, ол досыма шындықты өте сирек айттым, бірақ содан маған ештеңе болмайтынын білгенмін.  Менің ойымша,біз тек қана шындықты айтуға мүдделі емеспіз.

I had a best friend, but we don’t speak anymore.  I’ve found another friend, but haven’t told anybody about her.  She is an absolutely adult person, and we can understand and give advice to each other on how to deal with this or that situation. But I didn’t tell her, I only wrote letters.  To be honest, I seldom told her the truth, because I know that it will amount to nothing.  I think that in life it’s sometimes natural to tell lies.

В этой жизни я совершаю много ошибок. Но, как я сама знаю, я не устаю действовать по жизни. Те, кто не действуют, не совершают ошибок. Я боюсь не совершения ошибок, а их исправления. Жизнь прекрасна. Прекрасная жизнь становится сложнее за счёт ошибок. Это то, что делает жизнь интересной.

Бұл өмірде мен көп қате істеймін. Бірақ өз белгінімнен, бұл өмірде тоқтамай әрекет етуден тыңбаймын. Кім әрекет етпейді, оның қатесі жоқ. Мен қате жасаудан емес, оны дұрыстаудан қорқамын. Өмір өте керемет. Керемет өмірде қателермен қиындықтарда болады. Өмір сонымен қызық.

In this life I make lots of mistakes. But as I know, I don’t get tired of the action in life.  Those who don’t act don’t make mistakes. I’m not scared of making mistakes but I am scared of correcting them. Life is amazing. The amazing life becomes harder with mistakes. That’s what makes life interesting.

Не расчитывайтe ни на что плохое, если про вас думают с хорошей стороны… А моё положение противоположное: «Не говорите и не думайте обо мне ничего плохого, это не так, и это не приведёт к хорошему…»

Сен туралы жақсы ой болса, жамандықты күтпе. Ал менің ой-пікірім қарама-қарсы: «Мен туралы еш жаман нәрсе ойламаңдар және жаман сөз айтпаңдар, бұл дұрыс емес және жақсылықты әпермейді»

Don’t focus on what’s bad if people think about you from the good side … My position is the opposite: «Don’t speak and don’t think anything bad of me – it isn’t so, and it won’t lead to any good …»

У меня есть мечта, что все люди на планете поймут, что есть только один Бог и будут верить в него. «Бог един» и у него нет других разделитей полномочий.

Менің арманым: әлемдегі барлық адамдар Аллаһтың жалғыз екендігіне иман келтіріп, барлығы бірдей құлшылық етсе екен. “Аллаһ – жалғыз” және оның серігі жоқ.

I have a dream that all people on the planet will understand that there is only one God and will believe in him. “God is only” and he doesn’t have any other counterparts.

01.04.11


Я не верю никому, кроме СЕБЯ.

Мен ӨЗІМнен басқа ешкімге сенбеймін.

I don’t believe anyone but ME.

Когда все тебя унижают за то, что ты кого-то любишь, и это больно, ты точно знаешь, что действительно любишь

Барлығы сені біреуді сүйгенің үшін кінәласа, бұл сенің жаныңды жаралайды, себебі шыныменде сен оны сүйесің

When everybody humiliates you for loving somebody and it hurts, you know for sure you are really loving

Я очень сильно люблю свой интерат, но многие его не любят, и я к сожалению не могу никому сказать об этом, ведь меня могут не правильно понять.  😥  Наш интернат самый лучший на всём белом свете!!! 🙂

Мен –өз интернатымды сондай қатты жақсы көремін, бірақ көбісі оны ұнатпайды, сондықтан да мен мұны ешкімге айта алмаймын, себебі мені дұрыс түсінбей қалуы мүмкін.  😥  Біздің интернат әлемдегі ең жақсысы!!! 🙂

I love my orphanage very much, but most people don’t and unfortunately, I can’t tell anyone about it because they would probably misunderstand me. 😥  Our orphanage is the best in the world! 🙂

Когда я впервые туда зашла, я полюбила одного из своих учителей с первого взгляда. Этот человек очень дружелюбен.

Мен сол жерге келген бетте бір көргеннен мұғаліміме ғашық болдым. Ол кісі өте жарқын адам.

When I first came into there I love one of my teacher at first sight.  This man is very friendly.

____________________

Мы приносим свои извинения, если вы проверяли обновления в прошлую пятницу, – из-за Наурыза и болезни мы пропустили неделю. Сегодня мы возвращаемся к нашему обычному расписанию, что значит, что следующее обновление будет через две недели после сегодняшнего дня. Увидимся!

Өткен аптада денсаулық жағдайына және Наурыз мейрамына байланысты біз жұма күнгі қайта жаңартуды өткізе алмадық. Бірақ бүгінен бастап біз өзіміздің қалыпты жұмыс тәртібіне көштік, ол дегеніміз келесі жаңарту екі аптадан кейін жүргізіледі. Көріскенше!

We apologize if you checked in last Friday for an update – due to Nauryz and illness we missed a week.  As of today we are back on our regular schedule, which means the next update will be two weeks from today.  See you then!

11.03.11

Я боюсь потерять смех

«Требуем смешную зарплату!»

Мен күлкімді жоғалтуға қорықамын

«Күлкілі еңбекақыны талап етемiз!»

I’m afraid of losing my sense of humor

«We demand ridiculous salaries!»

Когда я смотрю в зеркало долго, то мне становится страшно.  Мне кажется, что там я что-то страшное увижу.

Айнаға ұзақ қарағанда, маған қорқынышты болады. Мен онда қорқынышты нәрселерді көруден қорықамын.

When I look in the mirror for a long time, I get scared. It seems to me that I’ll see something terrible there.

Я хочу написать о тех людях, которые завышают себя и думают, что они главные.  И такие люди находятся возле меня.  Очень трудно знать, то что к тебе относятся с презрением, но в тоже время они общаются с тобой и улыбаются, говоря совсем другое.

Это не приравнивается ко мне.

Мен өздерiн аса көтерген және өздерің бас ойлайтын адамдар туралы жазғым келедi. Сондай адамдар менің қасымда бар. Олар мені елең қылмағанда, маған өте қиын. Бірақ олар менімен қарым-қатынас жасайды және күлімдейді, басқа нәрсені айтады.

Бұл маған теңелмейді.

I want to write about people who overestimate themselves and are very self important.  Such people are around me.  It’s very difficult to know that people view you with contempt, but at the same time they communicate with you and smile, saying the absolute opposite.

That isn’t acceptable for me.

Я много раз себе говорил что она это что-то прекрасное.  Я в ней увидел прекрасное новое чувство, которое отразилось во мне.  И понял – это «Любовь».  Но всё же она не обращает внимания на меня.  Буду надеятся на лучшее!

Мен өзіме, ол өте ғажайып адам екенің, көп рет айттым. Мен одан маған түскен ғажайып жаңа сезiм көрдiм. Бұл махаббат екенің түсіндім. Бірақ ол маған ықыласпен қарамайды. Мен бәрі жақсы болатына үмiттенемiн!

I’ve told myself many times that she’s beautiful.  Thanks to her I’ve seen a beautiful new feeling reflected in me.  I’ve understood that feeling is “Love”.  Nevertheless, she doesn’t pay attention to me.  I will hope for the best!

25.02.11

Если вы новенький на этом сайте или просто не заметили, Открытки с секретом Казахстан обновляет регулярно расписание. Проверяйте каждые две недели, по Пятницам  новые письма! Мы получили письма из г.Чимкент, Костанай, Петропавловск, Караганды и также из других малых городов и поселков.  На этой неделе мы едем в Павлодар для презентации этого проекта для молодежи. Посмотрите на странице “Учавствуйте!” и найдите как вы можете посодействовать!

Егер сіз сайтты білмесеңіз не байқамасаңыз, Құпиялы ашық хаттар Казахстан өзінің күнделікті кестесін жаңартуда. Әр екі апта сайын, Жұмада жаңа хаттарды тексеріңіз! Бізге хаттар Шымкент, Қостанай, Петропавловск және Қарағанды қалаларынан, сонымен қатар басқа да кіші қалалар мен ауылдардан келіп жатыр.  Осы аптада біз Павлодар қаласына барып осы жобаны жастарға ұсынамыз. “Қатысыңыз!” парағын тауып қалай бізге қосылуыңызға болатынын көріңіз!

In case you are new to the site or simply haven’t noticed, Post Secret Kazakhstan is updating on a regular schedule.  Check back every two weeks, on Fridays, for new postcards!  So far, we’ve received postcards from Shymkent, Kostanay, Petropavlovsk, Karaganda, and many smaller cities and villages.  This weekend we will be making a trip to Pavlodar to present this project to youth there.  See our “Get Involved!” page to find how you can contribute!

____________________

У меня есть секрет.  Я хочу быть ЗНАМЕНИТОЙ, хочу петь на сцене, но у меня совершенно не поставлен голос!

Eще я хочу встречеться с инопланетными сущецтвами и узнать от них о древних цивилизациях планеты земля.

И слава  – НЛО – Мир

———-

Менің бір құпиям бар. Мен ӘЙГІЛІ болғым келеді, сахнада өлең айтқым келеді, бірақ менде мүлде вокалды дауыс жоқ

Сонымен қатар, менің басқа әлемнің тіршіліктерімен кездескім келеді, олардан жер ананың ежелгі мәдениеті туралы білгім келеді

Жасасын- АҰО- Бейбітшілік

———-

I have a secret.  I want to be FAMOUS, I want to sing on a stage, but I have absolutely no vocal training!

I also want to meet with aliens and learn from them about ancient civilizations from mother Earth.

Glory – UFO – Peace

Я незнаю своего папу, но очень бы хотелось его увидеть и задать ему множество вопросов.  Я мечтаю жить и учится в г. Москве, но я думаю что меня не поймут и не поддержат.  Это мое стремление, но сейчас я хочу очень эту мечту осуществить и приложить для этого мах. моих усилий.

Мен өз әкемді білмеймін, бірақ оны көріп көп сұрақтар қойғым келеді. Мен Мәскеуде тұрып, оқығым келеді, бірақ мені түсінбейді, қолдамайды деп қорқамын. Бұл менің ұмтылысым, бірақ қазір бұл арманымды жүзеге асыру үшін мен бар күш-жігерімді салуым керек.

I don’t know my father, but would very much like to see him and ask him a lot of questions.  My dream is to live and study in Moscow, but I think people here won’t understand or support me. This my aspiration, and now I want very much to carry out this dream and pursue this purpose with all of my effort.

Я боюсь темноты и страшное филмы.

Мен қорқынышты фильмдер мен қараңғыдан қорқамын.

I’m afraid of the dark and scary movies.

Я рада, потому что ты сломала телефон!!!  Ха-ха-ха 🙂

Мен қуаныштымын, себебі сен ұялы телефоныңды сындырып алдың!!! Ха-ха-ха 🙂

I’m happy that you broke your telephone!!!  Ha-ha-ha 🙂