02.09.11

Когда мне было 12 лет, я и 2-е моих друзей поцеловались. Это был мой 1-ый поцелуй. Я написала об этом в моем дневнике. Но мой старший брат нашел и прочитал это.  Он смеялся надо мной и подшучивал – мне было так стыдно. Теперь я боюсь писать в своем дневнике.

Мен 12-де болғанымда, мен және менің 2 досым сүйіскенбіз. Бұл менің алғаш сүйісуім болған.  Мен ол туралы күнделігіме жаздым. Бірақ үлкен ағам ол күнделікті тауып алған.  Ол мені мазақ қылып, күлкіге шығарды – ұялғанымнан жерге кіріп кете жаздағанбын.  Қазір мен күнделігіме жазуға қорғамын.

When I was 12 years old me and 2 of my friends kissed.  It was my 1st kiss.  I wrote about it in my diary.  But my older brother found it and read it.   He laughed at me and joked about it – I was so ashamed.  Now I’m afraid to write in my diary.

_

Я мечтаю о том, чтобы я была из 18го века…

Мен 18-ші ғасырдан келген адам болуды армандаймын…

I dream of being from the 18th century…

_

Я наношу макияж каждый день и боюсь, что кто-нибудь увидет меня без него.

Мен күнде боянамын және де біреу мені боянбаған кезде көріп қояды деп қорқамын.

I wear make-up every day and I’m afraid that somebody looks at me without it.

_

Я фурри – Также я люблю змей

Мен фьюрримін – Және мен жыландарды жақсы көремін

I am a furry – Also I love snakes

Advertisements

15.04.11 (2)

У меня была лучшая подруга, но потом мы перестали общаться.  И я нашла другую подругу, но никому об этом не сказала.  Это подруга, совсем взрослый человек, но зато можем понять и дать совет, как поступить в той или иной ситуации.  Но я ей не рассказывала, а лишь писала письма.  И если честно я ей редко говорила правду, хотя знаю, что всё равно ничего не будет.  И я думаю, что в жизни иногда естественно врать.

Менде ең жақын досым болды, бірақ кейін арамыздағы қарым – қатынас узілді.  Осыдан кейін мен басқа дос таптым, алайда осы туралы ешкімге айтпадым!  Бұл досым,өте есейген адам,сондықтан ол мені жақсы түсініп,жақсы кеңес бере алады.  Алайда онымен бетпе-бет әңгімелескен емеспін, тек қана хат жазып жүрдім.  Шынымды айтсам, ол досыма шындықты өте сирек айттым, бірақ содан маған ештеңе болмайтынын білгенмін.  Менің ойымша,біз тек қана шындықты айтуға мүдделі емеспіз.

I had a best friend, but we don’t speak anymore.  I’ve found another friend, but haven’t told anybody about her.  She is an absolutely adult person, and we can understand and give advice to each other on how to deal with this or that situation. But I didn’t tell her, I only wrote letters.  To be honest, I seldom told her the truth, because I know that it will amount to nothing.  I think that in life it’s sometimes natural to tell lies.

В этой жизни я совершаю много ошибок. Но, как я сама знаю, я не устаю действовать по жизни. Те, кто не действуют, не совершают ошибок. Я боюсь не совершения ошибок, а их исправления. Жизнь прекрасна. Прекрасная жизнь становится сложнее за счёт ошибок. Это то, что делает жизнь интересной.

Бұл өмірде мен көп қате істеймін. Бірақ өз белгінімнен, бұл өмірде тоқтамай әрекет етуден тыңбаймын. Кім әрекет етпейді, оның қатесі жоқ. Мен қате жасаудан емес, оны дұрыстаудан қорқамын. Өмір өте керемет. Керемет өмірде қателермен қиындықтарда болады. Өмір сонымен қызық.

In this life I make lots of mistakes. But as I know, I don’t get tired of the action in life.  Those who don’t act don’t make mistakes. I’m not scared of making mistakes but I am scared of correcting them. Life is amazing. The amazing life becomes harder with mistakes. That’s what makes life interesting.

Не расчитывайтe ни на что плохое, если про вас думают с хорошей стороны… А моё положение противоположное: «Не говорите и не думайте обо мне ничего плохого, это не так, и это не приведёт к хорошему…»

Сен туралы жақсы ой болса, жамандықты күтпе. Ал менің ой-пікірім қарама-қарсы: «Мен туралы еш жаман нәрсе ойламаңдар және жаман сөз айтпаңдар, бұл дұрыс емес және жақсылықты әпермейді»

Don’t focus on what’s bad if people think about you from the good side … My position is the opposite: «Don’t speak and don’t think anything bad of me – it isn’t so, and it won’t lead to any good …»

У меня есть мечта, что все люди на планете поймут, что есть только один Бог и будут верить в него. «Бог един» и у него нет других разделитей полномочий.

Менің арманым: әлемдегі барлық адамдар Аллаһтың жалғыз екендігіне иман келтіріп, барлығы бірдей құлшылық етсе екен. “Аллаһ – жалғыз” және оның серігі жоқ.

I have a dream that all people on the planet will understand that there is only one God and will believe in him. “God is only” and he doesn’t have any other counterparts.

25.02.11

Если вы новенький на этом сайте или просто не заметили, Открытки с секретом Казахстан обновляет регулярно расписание. Проверяйте каждые две недели, по Пятницам  новые письма! Мы получили письма из г.Чимкент, Костанай, Петропавловск, Караганды и также из других малых городов и поселков.  На этой неделе мы едем в Павлодар для презентации этого проекта для молодежи. Посмотрите на странице “Учавствуйте!” и найдите как вы можете посодействовать!

Егер сіз сайтты білмесеңіз не байқамасаңыз, Құпиялы ашық хаттар Казахстан өзінің күнделікті кестесін жаңартуда. Әр екі апта сайын, Жұмада жаңа хаттарды тексеріңіз! Бізге хаттар Шымкент, Қостанай, Петропавловск және Қарағанды қалаларынан, сонымен қатар басқа да кіші қалалар мен ауылдардан келіп жатыр.  Осы аптада біз Павлодар қаласына барып осы жобаны жастарға ұсынамыз. “Қатысыңыз!” парағын тауып қалай бізге қосылуыңызға болатынын көріңіз!

In case you are new to the site or simply haven’t noticed, Post Secret Kazakhstan is updating on a regular schedule.  Check back every two weeks, on Fridays, for new postcards!  So far, we’ve received postcards from Shymkent, Kostanay, Petropavlovsk, Karaganda, and many smaller cities and villages.  This weekend we will be making a trip to Pavlodar to present this project to youth there.  See our “Get Involved!” page to find how you can contribute!

____________________

У меня есть секрет.  Я хочу быть ЗНАМЕНИТОЙ, хочу петь на сцене, но у меня совершенно не поставлен голос!

Eще я хочу встречеться с инопланетными сущецтвами и узнать от них о древних цивилизациях планеты земля.

И слава  – НЛО – Мир

———-

Менің бір құпиям бар. Мен ӘЙГІЛІ болғым келеді, сахнада өлең айтқым келеді, бірақ менде мүлде вокалды дауыс жоқ

Сонымен қатар, менің басқа әлемнің тіршіліктерімен кездескім келеді, олардан жер ананың ежелгі мәдениеті туралы білгім келеді

Жасасын- АҰО- Бейбітшілік

———-

I have a secret.  I want to be FAMOUS, I want to sing on a stage, but I have absolutely no vocal training!

I also want to meet with aliens and learn from them about ancient civilizations from mother Earth.

Glory – UFO – Peace

Я незнаю своего папу, но очень бы хотелось его увидеть и задать ему множество вопросов.  Я мечтаю жить и учится в г. Москве, но я думаю что меня не поймут и не поддержат.  Это мое стремление, но сейчас я хочу очень эту мечту осуществить и приложить для этого мах. моих усилий.

Мен өз әкемді білмеймін, бірақ оны көріп көп сұрақтар қойғым келеді. Мен Мәскеуде тұрып, оқығым келеді, бірақ мені түсінбейді, қолдамайды деп қорқамын. Бұл менің ұмтылысым, бірақ қазір бұл арманымды жүзеге асыру үшін мен бар күш-жігерімді салуым керек.

I don’t know my father, but would very much like to see him and ask him a lot of questions.  My dream is to live and study in Moscow, but I think people here won’t understand or support me. This my aspiration, and now I want very much to carry out this dream and pursue this purpose with all of my effort.

Я боюсь темноты и страшное филмы.

Мен қорқынышты фильмдер мен қараңғыдан қорқамын.

I’m afraid of the dark and scary movies.

Я рада, потому что ты сломала телефон!!!  Ха-ха-ха 🙂

Мен қуаныштымын, себебі сен ұялы телефоныңды сындырып алдың!!! Ха-ха-ха 🙂

I’m happy that you broke your telephone!!!  Ha-ha-ha 🙂

11.2.11

Я так не успел признаться тебе, и теперь ты снишься мне каждую ночь и до сих пор не могу смириться с той мыслью что тебя больше нет

Мен саған сені сүйетінімді айтып үлгермедім, енді әр түн сайын түсіме енесің, әлі күнге шейін сенің жоқ екеніңмен келісе алмаймын

I couldn’t admit it to you, and now I dream of you every night and can’t reconcile myself with the thought that you aren’t here anymore

Когда я был в 1-ом классе, иногда я получал плохие оценки, но я никогда не говорил моей матери об этом, потому что я боялся быть наказанным. Моя мать была очень строга и всегда требовала, чтобы я получил только превосходные оценки. Даже теперь она не знает об этом.

P.S. Не лгите своим родителям о ваших оценках! Будьте честны!!

Возьмите эту этикетку в качестве подарка за вашу работу!!!

Создатели, спасибо за эту идею.

———-

Мен бірінші сыныпта оқып жүргенімде, мектепте жаман баға алғанда анама айтпайтынмын, өйткені жазалай ма деп қорқтым. Менің анам өте қатал адам болатын, ол менен тек жақсы бағалар ғана талап ететін.Осы күнге шейін анам бұны білмейді.

Аналарыңызға өтірік айтпаңыздар! Шыншыл болыңыздар!

Мына стикерді өзіңіздің жұмысыңызға деген сыйлық ретінде қабыл алыңыз!

Бұл ойды шығарған адамдарға көп рахмет.

———-

When I was in the 1st form, sometimes I got bad marks but I never told my mother about it, because I was afraid of being punished.  My mother was very strict and always demanded that I get only excellent marks.  Even now she doesn’t know about it.

P.S. Don’t lie to your parents about your marks!  Be honest!!

Take this sticker as a present for your job!!!

Thank you creators for this idea.

Когда мне было пять лет, я взял 100 Тенге без разрешения кошелька моей матери, чтобы съесть мороженое с моими друзьями

Менің жасым 5-те болғанда, достарыммен балмұздақ жеу үшін,  анамның қалтасынан 100 тенгені  рұқсатынсыз алдым

When I was five I took 100 Tenge without permission from my mother’s purse to eat ice-cream with my friends

Я не знал, что сиособен так силно скучать по дому и друзьям.

Цени то, что у тебя есть.

Мен достарым мен өз үйімді соншалықты сағынатынымды білмеппін.

Өзіңде барыңды бағала.

I didn’t know that I would miss my home and friends so much.

Appreciate what you have.