11.03.11

Я боюсь потерять смех

«Требуем смешную зарплату!»

Мен күлкімді жоғалтуға қорықамын

«Күлкілі еңбекақыны талап етемiз!»

I’m afraid of losing my sense of humor

«We demand ridiculous salaries!»

Когда я смотрю в зеркало долго, то мне становится страшно.  Мне кажется, что там я что-то страшное увижу.

Айнаға ұзақ қарағанда, маған қорқынышты болады. Мен онда қорқынышты нәрселерді көруден қорықамын.

When I look in the mirror for a long time, I get scared. It seems to me that I’ll see something terrible there.

Я хочу написать о тех людях, которые завышают себя и думают, что они главные.  И такие люди находятся возле меня.  Очень трудно знать, то что к тебе относятся с презрением, но в тоже время они общаются с тобой и улыбаются, говоря совсем другое.

Это не приравнивается ко мне.

Мен өздерiн аса көтерген және өздерің бас ойлайтын адамдар туралы жазғым келедi. Сондай адамдар менің қасымда бар. Олар мені елең қылмағанда, маған өте қиын. Бірақ олар менімен қарым-қатынас жасайды және күлімдейді, басқа нәрсені айтады.

Бұл маған теңелмейді.

I want to write about people who overestimate themselves and are very self important.  Such people are around me.  It’s very difficult to know that people view you with contempt, but at the same time they communicate with you and smile, saying the absolute opposite.

That isn’t acceptable for me.

Я много раз себе говорил что она это что-то прекрасное.  Я в ней увидел прекрасное новое чувство, которое отразилось во мне.  И понял – это «Любовь».  Но всё же она не обращает внимания на меня.  Буду надеятся на лучшее!

Мен өзіме, ол өте ғажайып адам екенің, көп рет айттым. Мен одан маған түскен ғажайып жаңа сезiм көрдiм. Бұл махаббат екенің түсіндім. Бірақ ол маған ықыласпен қарамайды. Мен бәрі жақсы болатына үмiттенемiн!

I’ve told myself many times that she’s beautiful.  Thanks to her I’ve seen a beautiful new feeling reflected in me.  I’ve understood that feeling is “Love”.  Nevertheless, she doesn’t pay attention to me.  I will hope for the best!

Advertisements

Comments are closed.